"Spotkać się to początek,
zgodzić się to postęp,
pracować razem to sukces."

Henry Ford

Obszary działalności Fundacji

Działalność charytatywna

nierozerwalnie wieże się z charytatywnym wspieraniem ukierunkowanym na pomoc rodzinom żołnierzy i funkcjonariuszy oraz dla sportowo uzdolnionej młodzieży z rejonu Podkarpacia, jak i z terenu całego kraju.

Zobacz więcej

Działalność wydawnicza

to prowadzenie działalności edukacyjnej m.in. w podjętej aktywności wydawniczej skupiać się będziemy na wydawaniu pozycji książkowych propagujących:

– podtrzymywanie tradycji narodowej,

– pielęgnowanie polskości oraz świadomości patriotycznej, obywatelskiej, religijnej i kulturowej

Zobacz więcej

Działalność szkoleniowa

polega na prowadzeniu szkoleń przyczyniających się do wzrostu w społeczeństwie potencjału mogącego być spożytkowanego czy to przypadku wstąpienia przez daną osobę do służby w formacjach mundurowych, czy też w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa lub nagłej potrzeby wykorzystania danych umiejętności.

Zobacz więcej

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”

Cyprian Kamil NORWID

CZYTAJ WIĘCEJ

Przekaż darowiznę! To zajmie tylko chwilę

Zespół Fundacji

Jan Falandys

Prezes Zarządu fundacji

Czytaj więcej..

Aktualności

Szkolenie strzeleckie dla mieszkańców Gminy Trzebownisko i Świlcza

Miło jest nam zakomunikować, iż dzięki pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej oraz we współpracy z Wójtami Gmin Trzebownisko i Świlcza, nasza fundacja przeprowadzi miting strzelecki dla mieszkańców ww. gmin. Powyższe przedsięwzięcie[…]

Read more

Podsumowanie przeprowadzonego projektu

13 października br. zakończyliśmy, trwający od czerwca projekt, podczas którego przeszkoliliśmy 175 uczniów w strzelaniu z broni krótkiej oraz 141 uczniów z broni długiej. Jednocześnie we wrześniu przeprowadziliśmy I mistrzostwa[…]

Read more

Zakończenie szkolenia strzeleckiego

Cóż to był za szalony weekend. Pogoda, aż sama prosiła, aby z niej skorzystać i postrzelać na strzelnicy otwartej. Przez dwa dni przeszkoliliśmy prawie 70-ciu uczniów z ZS nr w[…]

Read more

Kontakt z fundacją

Napisz do nas, możesz użyć tego formularza, oraz adresów e-mail bezpośrednio do członków zarządu fundacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj. Fundację Patriae Semper Fideles z siedzibą w Trzebownisku pod adresem Trzebownisko 583, 36-001 Trzebownisko, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000723284, NIP: 5170388224, REGON: 369709327, w celu odpowiedzi na moje zapytanie, a także przesłania oferty handlowej (jeżeli dotyczy jej moje zapytanie). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi oraz przygotowania oferty przez administratora danych. Oświadczam, iż zostałem pouczony o przysługujących mi prawach tj. prawie dostępu do treści swoich danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez administratora danych zostały zawarte w Polityce prywatności.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej, przez administratora danych tj. Fundację Patriae Semper Fideles z siedzibą w Trzebownisku pod adresem Trzebownisko 583, 36-001 Trzebownisko, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000723284, NIP: 5170388224, REGON: 369709327, w celu otrzymywania informacji marketingowych o produktach i usługach administratora danych, w tym informacji w formie subskrypcji na mój adres poczty elektronicznej w myśl art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, iż zostałem pouczony o przysługujących mi prawach tj. prawie dostępu do treści swoich danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez administratora danych zostały zawarte w Polityce prywatności.