Tomasz Balowski

Fundacja Ojczyźnie Zawsze Wierni

Tomasz Balowski

urodzony w Głuchołazach, w 1980 roku. Polak z narodowości i obywatelstwa, wyznania rzymsko-katolickiego. Całe jego życie podporządkowane zostało haśle Amor Patriae Nostra Lex – „Miłość Ojczyzny naszym prawem”. Od najmłodszych lat pragnął służyć Ojczyźnie jako żołnierz Wojska Polskiego. Po ukończeniu w roku 1999 Liceum ogólnokształcącego i zdaniu matury, jako patriota zgłosił się na ochotnika do odbycia zasadniczej służby wojskowej, gdzie za nienaganna i wzorową służbę dosłużył się stopnia starszego kaprala. Kończąc zasadniczą służbę wojskową przystąpił do egzaminów w SCH w Poznaniu. Po zdanym egzaminie został słuchaczem Szkoły Chorążych Wojsk Lądowych w Poznaniu na kierunku zmechanizowanym. Uczelnię tą ukończył w 2002 roku z pierwszą lokatą i oceną bardzo dobrą. Całą swoją służbę zawodową związał z 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich, służąc wpierw w 5 batalionie zmechanizowanym, a następnie w 1 batalionie strzelców podhalańskich, na stanowiskach zastępca dowódcy plutonu – dowódca drużyny oraz pomocnika dowódcy plutonu. Brał udział w misjach w Kosowie oraz Iraku. W roku 2016 ze względu na stan zdrowia, które poświęcił służbie Ojczyźnie odszedł na emeryturę i jako chor. rez., nadal w różny sposób aktywnie służy Polsce. W czasie służby przeszedł szereg kursów i szkoleń w tym kurs ratownika pola walki, pracy na broni oraz szkolenie z ochrony osób i pojazdów (ochrona osobista). Zna język angielski i francuski.

    Poprzez swoją nienaganną i oddaną służbę dla kraju jest wzorem do naśladowania dla młodzieży jak i rodziny. Ma kochająca żonę i trójkę wspaniałych dzieci. Jego zainteresowania to oczywiście wojsko, militaria, sport, ale również motoryzacja i dobry film.

Zdjęcia zrobione na przełomie 2005 – 2006 r. podczas V Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku .