Działalność wydawnicza

Fundacja Ojczyźnie Zawsze Wierni

    Fundacja Patriae Semper Fideles oprócz działalności charytatywnej i szkoleniowej prowadzi również działalność wydawniczą. Jest to zgodne z przyjętymi celami statutowymi. Prowadzenie działalności edukacyjnej m.in. w podjętej aktywności wydawniczej skupiać się będzie na wydawaniu pozycji książkowych propagujących podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości patriotycznej, obywatelskiej, religijnej i kulturowej z jaką związana jest ponad 1050-letnia historia Polski. Ponadto przewidujemy wydawanie publikacji zwartych dotyczących prowadzonej działalności szkoleniowej, historycznej jak i sportu. Jednocześnie pragniemy w najbliższym czasie rozpocząć wydawanie periodyku, którego zakres będzie obejmował obszary związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa, geopolityką, prawem oraz historią.

    Mając powyższe na uwadze Nasza Fundacja gorąco zaprasza do współpracy naukowców, ekspertów, doktorantów, studentów i inne osoby, które chciałyby podjąć współpracę czy to zasiadając w Radzie Naukowej czasopisma, bądź w roli recenzentów jak i przede wszystkim autorów publikacji. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres mail: wydawnictwo@fundacja-psf.org.

PUBLIKACJE ZWARTE

CZASOPISMO

    Obecnie prowadzimy przedsprzedaż książki autorstwa Karola Falandysa pt. „Podręcznik SERE. Informacje podstawowe”. Planowany termin wydania pozycji to pierwszy kwartał 2019 roku. Zapraszamy do zakupu.

Kup Podręcznik SERE

W przygotowaniu…

Kontakt z wydawnictwem

Napisz do nas w każdej sprawie związanej z wydawnictwem. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak będzie to możliwe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych tj. Fundację Patriae Semper Fideles z siedzibą w Trzebownisku pod adresem Trzebownisko 583, 36-001 Trzebownisko, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000723284, NIP: 5170388224, REGON: 369709327, w celu odpowiedzi na moje zapytanie, a także przesłania oferty handlowej (jeżeli dotyczy jej moje zapytanie). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi oraz przygotowania oferty przez administratora danych. Oświadczam, iż zostałem pouczony o przysługujących mi prawach tj. prawie dostępu do treści swoich danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez administratora danych zostały zawarte w Polityce prywatności.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej, przez administratora danych tj. Fundację Patriae Semper Fideles z siedzibą w Trzebownisku pod adresem Trzebownisko 583, 36-001 Trzebownisko, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000723284, NIP: 5170388224, REGON: 369709327, w celu otrzymywania informacji marketingowych o produktach i usługach administratora danych, w tym informacji w formie subskrypcji na mój adres poczty elektronicznej w myśl art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne. Oświadczam, iż zostałem pouczony o przysługujących mi prawach tj. prawie dostępu do treści swoich danych, prawie do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez administratora danych zostały zawarte w Polityce prywatności.