Działalność szkoleniowa

Fundacja Ojczyźnie Zawsze Wierni

    Dążąc do osiągania celów statutowych Nasza Fundacja podejmuje się prowadzenia przydatnych z punktu widzenia obronności szkoleń. Prowadzenie tego rodzaju działalności w sposób dwojaki przyczynia się do postawionych sobie celów. Po pierwsze prowadzenie tego rodzaju szkoleń przyczynia się do wzrostu w społeczeństwie potencjału mogącego być spożytkowanym czy to w przypadku wstąpienia przez daną osobę do służby w formacjach mundurowych, czy też w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa lub nagłej potrzeby wykorzystania danych umiejętności. Po drugie uzyskane z tego rodzaju szkoleń środki finansowe są przeznaczane na pozostałe cele statutowe fundacji, m.in. działalność charytatywną, oświatową itp.

 

    Szkolenia odpłatne, które prowadzi Nasza Fundacja obejmują swym zakresem strzelectwo, nurkowanie, taktykę, SERE oraz szkolenia wysokościowe. Wachlarz szkoleń obejmuje zarówno imprezy integracyjne dla firm i osób prywatnych, jak i szkolenia dla grup paramilitarnych oraz szkolenia specjalistyczne dedykowane dla żołnierzy, funkcjonariuszy służb mundurowych i instytucji rządowych. Szkolenia prowadzone są przez wspierających Naszą Fundację doświadczonych, emerytowanych żołnierzy jednostek specjalnych Wojska Polskiego, posiadających stosowne uprawnienia instruktorskie, gwarantujące szkolenie na bardzo wysokim poziomie.

Szkolenia wysokościowe

Szkolenia nurkowe

Szkolenia strzeleckie

Szkolenia SERE

Szkolenia z taktyki

 

 

Jednocześnie Nasza Fundacja realizując cele statutowe prowadzi  nieodpłatne powyższe szkolenia dla uczniów, studentów i osób dorosłych. Dostępność tychże szkoleń uzależniona jest od pozyskania na ten cel od darczyńców i sponsorów środków finansowych. Dlatego też prosimy przeglądać co jakiś czas naszą stronę internetową, bądź śledzić nasz profil na Facebooku https://www.facebook.com/FundacjaPatriaeSemperFideles/.