Szkolenia SERE

Fundacja Ojczyźnie Zawsze Wierni

   SERE – szkolenie SERE dedykowane jest dla osób wyjeżdżających poza granicę państwa, czy to prywatnie czy to służbowo. Przygotowuje uczestników do samodzielnego działania w przypadku wystąpienia izolacji. W Polsce jest to nowy rodzaj szkolenia realizowany generalnie tyko w Siłach Zbrojnych RP. W ramach szkolenia zdobywa się umiejętności w następujących dziedzinach:


W zakresie przetrwania i bytowania (Survival) szkoleni poznają:

 •   podstawowe zasady, metody i formy ochrony własnej, ustalania położenia, poszukiwania i spożywania wody oraz pożywienia umożliwiające doraźne utrzymanie przy życiu;
 •    czynniki fizjologiczne i ich wpływ na ograniczenie zdolności organizmu człowieka w sytuacji walki o przetrwania;
 •    jak krótkotrwałe bodźce zewnętrzne jakim poddany jest organizm człowieka wpływają na ograniczenie jego zdolności i umiejętności osobistych;
 •    metody zwiększania szans na przeżycie w ekstremalnych warunkach środowiska naturalnego przez efektywne wykorzystanie posiadanego wyposażenia osobistego;

W zakresie unikania (Evasion) szkoleni poznają:

 •     zasady, taktyki i techniki unikania zagrożeń;
 •    założenia sporządzania planu ucieczki i ewakuacji – EPA (Evasion Plan of Action);

W zakresie przeciwdziałania wykorzystaniu (Resistance) szkoleni poznają:

 •  pojęcie zakładnika oraz potrafić odróżnić stan uwięzienia przez siły rządowe i pozarządowe;
 •  zapisy Konwencji Genewskiej dotyczące zasad „traktowania jeńców”;
 •  pojęcia „jeńca wojennego” i „zakładnika”;
 •  etapy, na oddziaływanie których zostaną narażeni w trakcie niewoli;
 •  metody i formy nieujawniania informacji, zasady ochrony życia własnego i innych współtowarzyszy niedoli oraz metody i formy przygotowania ewentualnej ucieczki;

W zakresie współdziałania z elementami systemu odzyskiwania personelu lub ucieczki (Escape lub Extraction) szkoleni poznają:

 •  metody i techniki ustalania własnego położenia;
 •  techniki podawania lokalizacji z wykorzystaniem improwizowanych metod;
 •  jak należy wypełniać arkusz ISOPREP;
 •  podstawy koncepcji przeprowadzania standardowych Akcji Poszukiwawczo Ratowniczych (SAR i CSAR) oraz Akcji Bojowego Odzyskiwania (CR).

    SERE na poziomie „A” jest w głównej mierze szkoleniem teoretycznym przeplatanym zajęciami praktycznymi. Poziom ten jest obowiązkowy dla wszystkich pracowników ambasad i konsulatów oraz dla wszystkich żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników służb specjalnych pełniących służbę poza granicami państwa.

Miejsce szkolenia: zależy od uczestników (preferowane przez nas są Bieszczady).

Czas szkolenia: 4 dni (istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w weekendy).

Cena szkolenia: jest uzależniona od ilości szkolonych (grupa max. 10-12 osób), miejsca szkolenia, dodatkowych wnioskowanych przez uczestników zajęć np. strzelania. Dla grupy 10 – 12 osobowej minimalna cena za osobę to 500 zł. (przy mniejszej ilości uczestników ceny wzrastają od osoby do 750 zł. przy grupie 7 – 9 osób, 850 zł. przy grupie 5 – 6 osób, 1000 zł. przy grupie 3 – 4  osobowej oraz 2000 przy dwóch osobach). Szkolenie indywidualne to koszt minimum 4000 zł.

Uczestnicy we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.


    SERE poziom „B” jest szkoleniem w większej mierze ukierunkowanym na zadania praktyczne. Powinien być również obowiązkowy dla wybranych pracowników ambasad i konsulatów oraz dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników służb specjalnych pełniących służbę poza granicami państwa.

Miejsce szkolenia: zależy od uczestników (preferowane przez nas są Bieszczady).

Czas szkolenia: 4 dni (istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w weekendy).

Cena szkolenia: jest uzależniona od ilości szkolonych (grupa max. 10-12 osób), miejsca szkolenia, dodatkowych wnioskowanych przez uczestników zajęć np. strzelania. Dla grupy 10 – 12 osobowej minimalna cena za osobę to 650 zł. (przy mniejszej ilości uczestników ceny wzrastają od osoby do 900 zł. przy grupie 7 – 9 osób, 1200 zł. przy grupie 5 – 6 osób, 1500 zł. przy grupie 3 – 4 osobowej oraz 2500 zł. przy dwóch osobach). Szkolenie indywidualne to koszt minimum 5000 zł.

Uczestnicy we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.


    SERE poziom „C” jest obowiązkowy dla pilotów i personelu latającego, żołnierzy jednostek specjalnych i dalekiego rozpoznania oraz dla wysokich przedstawicieli polskiego MSZ (ambasadorzy, konsulowie, attache) i wybranych funkcjonariuszy i pracowników służb specjalnych pełniących służbę poza granicami kraju.

Miejsce szkolenia: zależy od zamawiającego.

Czas szkolenia: 5 dni.

Cena szkolenia: biorąc pod uwagę specyfikę szkolenia cena jest do uzgodnienia.

Uczestnicy we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.


   SERE na poziomach „A”, „B” powinni być ponadto szkoleni „cywile” np. korespondenci radiowi, telewizyjni i inni, pracownicy firm wykonujący pracę w rejonach niebezpiecznych np. pracownicy PGNIGE, ORLEN itp., misjonarze, pracownicy organizacji humanitarnych, pracownicy MSZ. Ilość godzin do przeprowadzenia dla „cywili” jest większa niż np. dla żołnierzy czy funkcjonariuszy, a wynika to z tego, że żołnierze/funkcjonariusze dużo z tych rzeczy mają ujęte w programach szkolenia.

   Aby móc uczestniczyć w szkoleniu SERE na poziomie wyższym należy mieć ukończone szkolenie na niższych poziomach. Poziom „C” jest realizowany tylko dla pracowników MON, MSW, MSZ i innych firm i instytucji rządowych.

  Na koniec każdego poziomu wydajemy certyfikat. Szkolenie możemy prowadzić w oparciu, zarówno o obiekty udostępniane przez klienta, jak i w oparciu o własną oraz wynajętą bazę szkoleniową przystosowaną do specyfiki konkretnego poziomu szkolenia. Szkolenie to prowadzimy w oparciu o własnych certyfikowanych m.in. w SZ RP instruktorów, którzy mają doświadczenie w organizowaniu tego typu szkoleń prowadzonych m. in. dla żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych takich jednostek i instytucji jak: JW2305, Jednostka Wojskowa FORMOZA, 21 BSP, 25 BKPow., ABW, BOR, MSZ.