Szkolenia strzeleckie

Fundacja Ojczyźnie Zawsze Wierni

    STRZELANIE – w szkoleniu strzeleckim rozróżniamy szkolenia z broni krótkiej i długiej. Dodatkowo każde z tychże szkoleń dzielimy na dwa poziomy: podstawowy i zaawansowany. Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia strzeleckiego z wybranego rodzaju broni w trybie indywidualny. Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych instruktorów, w tym przez byłych żołnierzy i funkcjonariuszy sił i służb specjalnych.


SZKOLENIA Z BRONI KRÓTKIEJ

Po ukończeniu poziomu podstawowego z broni krótkiej uczestnik zna:

 • budowę broni oraz jej obsługę,
 • zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią, zasady celowania,
 • podstawowe postawy strzeleckie,
 • podstawowe czynności manualne przy ładowaniu i rozładowywaniu broni,
 • metody prowadzenia ognia,
 • podstawowe sposoby usuwania zacięć broni.

Uczestnik na czas szkolenia otrzymuje:

 • pistolet 9 mm GLOCK 17 wraz z kaburą, ładownicami oraz pasem,
 • okulary ochronne,
 • ochronniki słuchu.

Szkolenie zawiera:

 • 4h praktyczno – teoretycznego szkolenie z instruktorem,
 • 200 szt. amunicji 9mm PARA,
 • opłaty za korzystanie ze strzelnicy.

Koszt szkolenia: 500 zł


Po ukończeniu poziomu zaawansowanego z broni krótkiej uczestnik zna:

 • sposoby prowadzenia ognia przy wykorzystaniu zaawansowanych postaw strzeleckich,
 • zaawansowane sposoby usuwania zacięć broni,
 • sposoby poruszania się z bronią oraz prowadzenia ognia w ruchu,
 • zasady prowadzenie ognia do wielu celów jak i prowadzenia ognia zza zasłon.

Uczestnik na czas szkolenia otrzymuje:

 • pistolet 9 mm GLOCK 17 wraz z kaburą, ładownicami oraz pasem,
 • okulary ochronne,
 • ochronniki słuchu,
 • ochraniacza na kolana i łokcie.

Szkolenie zawiera:

 • 4h praktyczno – teoretycznego szkolenie z instruktorem,
 • 300 szt. amunicji 9mm PARA,
 • opłaty za korzystanie ze strzelnicy.

Koszt szkolenia: 600 zł


Strzelania indywidualne z broni krótkiej:

Uczestnik na czas szkolenia otrzymuje:

 • pistolet 9 mm GLOCK 17 wraz z kaburą, ładownicami oraz pasem,
 • okulary ochronne,
 • ochronniki słuchu,
 • ochraniacza na kolana i łokcie.

Koszt szkolenia:

 • 1h pracy z instruktorem – 200 zł,
 • 1 szt. amunicji 9mm PARA – 1,5 zł,
 • opłaty za korzystanie ze strzelnicy.

SZKOLENIA Z BRONI DŁUGIEJ

Po ukończeniu poziomu podstawowego z broni długiej uczestnik zna:

 • budowę broni oraz jej obsługę,
 • zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią, zasady celowania,
 • podstawowe postawy strzeleckie,
 • podstawowe czynności manualne przy ładowaniu i rozładowywaniu broni,
 • sposoby prowadzenia skutecznego ognia,
 • podstawowe sposoby usuwania zacięć broni.

Uczestnik na czas szkolenia otrzymuje:

 • karabinek 5,56 mm AR – 15 / 7,62 mm kbk AK, ładownice oraz pas,
 • okulary ochronne,
 • ochronniki słuchu.

Szkolenie zawiera:

 • 4h praktyczno – teoretycznego szkolenie z instruktorem,
 • 200 szt. amunicji 5,56 mm / 7,62 mm,
 • opłaty za korzystanie ze strzelnicy.

Koszt szkolenia: 700 zł


Po ukończeniu poziomu zaawansowanego z broni długiej uczestnik zna:

 • sposoby prowadzenia ognia przy wykorzystaniu zaawansowanych postaw strzeleckich,
 • zaawansowane sposoby usuwania zacięć broni,
 • sposoby poruszania się z bronią oraz prowadzenia ognia w ruchu,
 • zasady prowadzenie ognia do wielu celów jak i prowadzenia ognia zza zasłon.

Uczestnik na czas szkolenia otrzymuje:

 • karabinek 5,56 mm AR – 15 / 7,62 mm kbk AK, ładownice oraz pas,
 • okulary ochronne,
 • ochronniki słuchu,
 • ochraniacza na kolana i łokcie.

Szkolenie zawiera:

 • 4h praktyczno – teoretycznego szkolenie z instruktorem,
 • 300 szt. amunicji 5,56 mm / 7,62 mm,
 • opłaty za korzystanie ze strzelnicy.

Koszt szkolenia: 900 zł


Strzelania indywidualne z broni długiej:

Uczestnik na czas szkolenia otrzymuje:

 • karabinek 5,56 mm AR – 15 / 7,62 mm kbk AK, ładownice oraz pas,
 • okulary ochronne,
 • ochronniki słuchu,
 • ochraniacza na kolana i łokcie.

Koszt szkolenia:

 • 1h pracy z instruktorem – 200 zł,
 • 1 szt. amunicji 5,56 mm – 2,6 zł,
 • 1 szt. amunicji 7,62 mm – 2,6 zł,
 • opłaty za korzystanie ze strzelnicy.


Organizujemy również strzelania w ramach zajęć rekreacyjnych lub jako element imprez integracyjnych