Szkolenie wysokościowe

Fundacja Ojczyźnie Zawsze Wierni

     WYSOKOŚCIÓWKA – szkolenie jest prowadzone w oparciu o własnych instruktorów. Składa się dwóch etapów: podstawowego i zaawansowanego. Część zajęć prowadzonych jest w formie teoretycznej. Na koniec każdego etapu wydajemy zaświadczenie o ukończonym szkoleniu. Organizujemy również elementy technik linowych w ramach zajęć rekreacyjnych lub jako element imprez integracyjnych.

SZKOLENIE WYSOKOŚCIOWE POZIOM PODSTAWOWY

Podczas tego szkolenia uczestnik zostanie zapoznany teoretycznie i praktycznie z:

 • charakterystyką, zagrożeniami i rodzajami  prac na wysokości;
 • zasadami użytkowania i doboru sprzętu wysokościowego w tym: rodzaje i właściwości lin, uprzęży, kasków, przyrządów zjazdowych i zaciskowych, karabinki, lonże, taśmy;
 • zwijanie lin;
 • wybranymi głównymi węzłami – ich wiązanie i zastosowanie;
 • różnymi sposobami asekuracji i obsługą wykorzystywanych do asekuracji przyrządów asekuracyjnych, autoasekuracja;
 • zjazdem na linie z wykorzystaniem różnych przyrządów;
 • wychodzeniem po linie z wykorzystaniem różnych przyrządów zaciskowych.

Uczestnik otrzymuje cały potrzebny podczas szkolenia sprzęt.

Czas trwania  i koszt szkolenia: szkolenie trwa 2 dni i kosztuje 650 zł. Przy grupach większych niż czteroosobowe przewidywane są zniżki.

SZKOLENIE WYSOKOŚCIOWE POZIOM ZAAWANSOWANY

Podczas tego szkolenia uczestnik zostanie sprawdzony teoretycznie i praktycznie z zakresu szkolenia podstawowego, które następnie zostanie rozszerzone o:

 • budowanie stanowisk do zjazdu i punktów asekuracyjnych;
 • zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się w terenie niebezpiecznym;
 • zakładanie przepinek, a następnie zjazd i wyjście na linie z przepinkami;
 • zjazd i wyjście na linie przez węzeł;
 • wchodzenie na linie za pomocą przyrządów i przejście do zjazdu;
 • wykorzystywanie praktycznie węzłów samozaciskowych „prusikowanie” oraz zjazd przy wykorzystaniu półwyblinki;
 • układy wyciągowe;
 • podstawy nauki wspinaczki.

Uczestnik otrzymuje cały potrzebny podczas szkolenia sprzęt.

Czas trwania  i koszt szkolenia: szkolenie trwa 4 dni i kosztuje 1200 zł. Przy grupach większych niż czteroosobowe przewidywane są zniżki.


Uczestnik we własnym zakresie ponosi koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Na życzenie klienta szkolenie z poziomu podstawowego może być przeprowadzone w wynajętej lub użyczonej hali sportowej. W takim wypadku koszty szkolenia wzrastają o koszt wynajmu.

Warunkiem przeprowadzenia w/w szkoleń jest uczestnictwo minimum dwóch osób szkolonych.


Organizujemy również szkolenia wysokościowe w ramach zajęć rekreacyjnych lub jako element imprez integracyjnych.